top of page

Registrácia

Použité skratky: ZZ - zákonný zástupca, ZPP - zariadenie poradenstva a prevencie, klient - dieťa, žiak

Ak je klient zaškolený, prosíme uviesť

Klient je v evidecii ZPP:
Klienta odporúčal:

Ďakujeme. Ozveme sa Vám  do 7 pracovných dní.

Ak obdržíte dátum prvého kontaktu prosím, odošlite na e-mail info@sscppnitra.sk: anamnestický dotazník, čestné vyhlásenie a súhlas v odbornou starostlivosťou

(viď tlačivá na stiahnutie) 

 

a ak máte najviac 2 roky staré správy od iných odborníkov -  psychológ, logopéd, neurológ, foniater, ORL lekár, alebo prineste so sebou.

 

_________________________________________

Ďakujeme za prejavenú dôveru a ústretovosť

PaedDr. Anna Baráthová, riaditeľka SŠCPP pre deti a žiakov s NKS

bottom of page