top of page

Zmeny súvisiace s transformáciou zariadení poradenstva a prevencie

Od 1.1.2023 - 31.8.2023

Súkromné centrum poradenstva a prevencie DYS – CENTRUM

Od 1.9.2023 - do neurčita

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou


Zmeny sú zaregistrované v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Comments


bottom of page