top of page
Introducing our law firm
sscppnitra_03.jpg

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Aktuálne

Zmeny súvisiace s transformáciou zariadení poradenstva a prevencie

Od 1.1.2023 - 31.8.2023

Súkromné centrum poradenstva a prevencie DYS – CENTRUM

Od 1.9.2023 - do neurčita

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Zmeny sú zaregistrované v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Zamestnáme logopéda

V prípade záujmu pošlite žiadosť a životopis na info@sscppnitra.sk

Čo ponúkame

Odbornú startostlivosť

  • špecialno-pedagogickú

  • psychologickú

  • logopedickú

  • biofeedback metodiky

Odborné činnosti

  • Diagnostika

  • Poradenstvo a konzultácie

  • Terapie a intervencie

  • Stimulačno-preventívne činnosti

Registrácia

Použité skratky: ZZ - zákonný zástupca, ZPP - zariadenie poradenstva a prevencie, klient - dieťa, žiak

Ak je klient zaškolený, prosíme uviesť

Klient je v evidecii ZPP:
Klienta odporúčal:

Ďakujeme. Ozveme sa Vám  do 7 pracovných dní.

Ak obdržíte dátum prvého kontaktu prosím, odošlite na e-mail info@sscppnitra.sk: anamnestický dotazník, čestné vyhlásenie a súhlas v odbornou starostlivosťou

(viď tlačivá na stiahnutie) 

 

a ak máte najviac 2 roky staré správy od iných odborníkov -  psychológ, logopéd, neurológ, foniater, ORL lekár, alebo prineste so sebou.

 

_________________________________________

Ďakujeme za prejavenú dôveru a ústretovosť

PaedDr. Anna Baráthová, riaditeľka SŠCPP pre deti a žiakov s NKS

sscppnitra_15.jpg
bottom of page