top of page

Cenník

Príplatky pre evidovaných klientov:

Diagnostika

Screenshot 2023-10-25 at 22.06.30.png

Terapie - intervencie - poradenstvo

Screenshot 2023-10-25 at 22.06.41.png

Ostatné služby sú bez príplatkov.

Neevidovaní klienti:

Screenshot 2023-10-25 at 22.06.53.png

Cenník aktualizovaný 01.09.2023

bottom of page